แพคแล้วเตรียมส่งไปภูเก็ตค่ะ ? ? ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะคะ สำหรับลูกค้าที่ใ้ช้เป็นของรับไหว้ ? เราจะแยกเฉพาะโบว์ริบบิ้นใส่อีกกล่องนึงให้ค่ะ ไม่ต้องกลัวยับเลย ?